10 mũi vắc xin giúp bảo vệ con cả đời

10 mũi vắc xin giúp bảo vệ con cả đời

Vắc xin là một trong những phát minh vĩ đại đã giúp cứu sống hàng tỉ người. Đối với trẻ em thì vắc xin còn quan trọng hơn rất nhiều.

Dưới đây, là 10 mũi vắc xin giúp bảo vệ con cả đời mà các bố mẹ cần đặc biệt chú ý.

Viêm gan B

Thanks for Reading

Enjoyed this post? Share it with your networks.

Leave a Feedback!